Myoffice 2562 

 Myoffice 2561 

ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์

ระบบตรวจสอบเงินเดือน  ก.พ.

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์


  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นโยบาย สพฐ. ปี 2562
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการใช้เงินตามแผน  ปี 2561  (610620)
  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2559-2563)
บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน ปี 2561
คู่มือการจัดตั้งงบระมาณ ปี 2563

มาตรการป้องกันภัย สพม.39


ประกาศเจตจำนงสุจริต สพฐ.

ประกาศเจตจำนงสุจริต สพม.39 (TH,ภาษาไทย)

ประกาศเจตจำนงสุจริต สพม.39 (EN,ภาษาอังกฤษ)

ประกาศเจตจำนงสุจริต สพม.39 (CN,ภาษาจีน)

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี 61

แผนปฏิบัติ ป้อง ปราบทุจริต ปี 61


  การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน สพม.39
เดือนมกราคม 2562
เดือนธันวาคม 2561
เดือนพฤศจิกายน 2561
ดูทั้งหมด >>>

  คณะกรรมการสถานศึกษา

  ผู้บริหารและบุคลากร สพม.39

  ค่านิยม สพม.39

  วิสัยทัศน์ สพม.39

  แผนที่แสดงที่ตั้ง สพม.39 

  ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิ.ย. 2561

  โทรศัพท์ภายใน สพม.39  620114

  ประกาศมาตรการ กลไก ระบบจัดการเรื่องร้องเรียน ลว. 22 พ.ค. 61

สถิติการเรียกบรรจุครู ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2560

Myoffice 2562 มีการปรับเปลี่ยน URL ใหม่ครับ...


"คู่มือระบบประชุมทางไกล"

วิธีการติดตั้งระบบ

ห้องประชุม สพม.39

ห้องประชุม (สำรอง) สพม.39

ห้องเรียนOnline3901 

ห้องเรียนOnline3902 

ห้องเรียนOnline3903   (โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ)  กรุณาเข้าระบบด้วย IE Browser

ห้องเรียนOnline3904 


 

...........................................

 

     กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

สำนักงานคณะกรรมการฯขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.)

    สำนักงานศึกษาธิการภาค 17

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

     สพป.พิษณุโลก เขต 1

     สพป.พิษณุโลก เขต 2

     สพป.พิษณุโลก เขต 3

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

      จังหวัดพิษณุโลก

      จังหวัดอุตรดิตถ์

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์

     สกสค.พิษณุโลก

     สกสค.อุตรดิตถ์

 

...........................................

 

  คู่มือระบบเลื่อนเงินเดือน

ตรวจสอบทะเบียนประวัติ (กพ.7)

ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล

คู่มือระบบงาน e-GP

    ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

    ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สพฐ

    ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สพม.39

 

...........................................

 

     DOWNLOAD   สพม.39

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน สพม.39
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ปีงบประมาณ 2561
ObecMail_school_sec39
     แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
01 ปก
02 คำนำ
03 คู่มือ สพม.39
04 ภาคผนวก
05 คู่มือ ฯ แนวนอน

โดย กลุ่มอำนวยการ


รายงานการประชุมผู้บริหารฯ

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2561 

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 8 .ค. 2561 

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2561 

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2561 
- บันทึกการประชุม
- เอกสารแนบ

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2561 
 

...........................................

 
 
 

update : 02 March 2019

 

ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน " กุมภาพันธ์ " ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก :: ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน " กุมภาพันธ์ " ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก :: ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน " กุมภาพันธ์ " ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก :: ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน " กุมภาพันธ์ " ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ::


OBEC CHANNEL ชมรายการย้อนหลัง

แจ้งข่าวโดย.... ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา   สพม.39


หนังสือรับรองภาษีครู ปี 2561 
หนังสือรับรองภาษีลูกจ้างฯ ปี 2561 

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานการเงินฯ   สพม.39


     ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 รอบที่ 3  
(ประกาศเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2562 )
     รายละเอียดประกาศ  

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.39


     สรุปผลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   (ประกาศเมื่อ 22 มกราคม 2562 )
     รายละเอียด  

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลฯ   สพม.39


     ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เรื่อง สรุปข้อมูลตำแหน่งว่างของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
(ประกาศเมื่อ 8 มกราคม 2562 )
      ข้อมูลบัญชีตำแหน่งว่างของสถานศึกษา  .ค. 2562  

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.39


     ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
(ประกาศเมื่อ 8 มกราคม 2562 )
      รายละเอียดประกาศ  

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.39


 "เข้าสู่ระบบรายงานการรับนักเรียน 2562"  สพฐ. 

1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพม.39  

2 ประกาศการรับนักเรียน รร.วัตถุประสงค์พิเศษ สังกัด สพฐ.

3 ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ สังกัด สพฐ.

4 เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสังกัดสพม.39 จ.พิษณุโลก 

5 เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสังกัดสพม.39 จ.อุตรดิตถ์ 

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สพม.39


   

สถานศึกษาในสังกัดกรุณาตรวจสอบ URL Website  และแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ที่ : sec39pl@hotmail.com

 

 

ส่วนนี้ใช้สำหรับงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ


  ส่วนนี้ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด สพม.39 

เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกโรงเรียน...ทุกข่าว...ได้ขึ้นโปรโมทที่หน้าเว็บ โปรดทะยอยส่ง 1 วัน 1 ข่าว นะคะ

  code_pr39  Scriptสำหรับใช้นำข่าวเฉพาะของโรงเรียนไปใช้งาน

..................................................................................................

 

  ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง 
     

     เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สนง.ทรัพย์สินส่วนพระองค์


นายสุชน วิเชียรสรรค์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙


งาน One-Stop Service
งานออกบัตรประจำตัว
งานออกหนังสือรับรองเงินเดือน

กลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
       เตือนใจ พรมมี  "คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา"
คู่มือการขอสำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7
       เตือนใจ พรมมี  "คู่มือการขอสำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7"
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กลุ่มอำนวยการ
คู่มือการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
        เนตรนุช แก้วมณี  "คู่มือการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์"

ติดตามข่าวสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สืบค้นคุณวุฒิและรายวิชาชีพครู ที่ ก.ค.ศ.รับรอง

เอกสารโรงเรียนคุณธรรม

   ADMIN

ร.ร.ไทรย้อยพิทยาคม

ร.ร.ท่าทองพิทยาคม

ร.ร.บ้านกร่างวิทยาคม

ร.ร.หนองพระพิทยา

ร.ร.บ้านโคนพิทยา

ร.ร.ทุ่งกะโล่วิทยา

ร.ร.แสนตอวิทยา

ร.ร.ด่านแม่คำมันพิทยาคม
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ DLITสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ติดตาม..... โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน


  กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนทุกโรง.....ต้องรายงาน

 


  "ลงทะเบียนeGP หน่วยงานภาครัฐ"    เพื่อใช้เข้าสู่ระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของกรมบัญชีกลาง

   แจ้งสถานศึกษาที่ขอใช้เมล์ภาครัฐ
   เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบ ObecMail จึงขอให้สถานศึกษาเข้าไปส่งคำร้องขอเมล์บ๊อกซ์ใหม่ด้วยตนเอง

    ส่งคำร้องขอใช้เมล์

    เช็คเมล์

คลิก...เข้าสู่เมล์ภาครัฐ สพฐ.


 QR Code

QR-code sec39 website


แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

"ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูล"

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย   ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000

โทร.055-267235-6    โทรสาร.055-267234      Webmaster  e-mail :   sec39pl@hotmail.com

"website ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ส่วนใดที่เป็นประโยชน์อนุญาตให้ปรับประยุกต์ใช้งานได้"